o STAFF CZ

O společnosti STAFF CZ

Společnost se aktivně pohybuje na trhu od roku 2000. Nejprve se jednalo o spolupráci lidí samostatně výdělečně činných, kteří již delší dobu pracovali u jiných společností, ale dohodou o spolupráci došlo ke spojení několika oborů do jedné firmy. Společnost STAFF CZ byla založena v roce 2009 a její hlavní činností je provádění staveb liniového charakteru a zemních prací. Zaměstnává pouze kvalifikované a zkušené pracovníky. V případě specielních profesí využívá prověřených a kvalitních externích spolupracovníků. K realizaci zakázek má firma dostatečné technické vybavení, které obsluhují zkušené osádky.

Hlavní činností firmy STAFF CZ je výstavba a rekonstrukce komunikací, zpevněných ploch, hloubení a čištění příkopů, úpravy toků řek, jejich koryt a břehů. Terénní úpravy, zajišťování svahů, budování opěrných zdí. Dále veškeré vodovodní a kanalizační přípojky, přečerpávací stanice a závlahové systémy. Také realizujeme pokládku betonových zámkových dlažeb, kostek a obrubníků. Máme velké zkušenosti s výstavbou  trafostanic a speciálním zakládáním staveb. V neposlední řadě provádíme výstavbu domů od A do Z, včetně dnes moderních dřevostaveb. Samozřejmostí jsou demoliční práce v jakémkoliv rozsahu.

Našimi častými investory jsou obecní či městské úřady, developerské společnosti a soukromí investoři.

Comments are closed.